Hành trình của Dương Nội tại HPL S4: Trụ hạng nhờ thích ứng nhanh

Hành trình của Dương Nội tại HPL S4: Trụ hạng nhờ thích ứng nhanh

Kết thúc giải HPL S4, Dương Nội đã trụ hạng thành công bằng lối chơi hợp lý và sự thích ứng rất nhanh.