BốcthămlịchgiảibóngđáYênXáchàoXuânlầnthứ1

Chiều ngày 22/2/2017, BTC giải bóng đá Yên Xá chào Xuân lần thứ 1 đã tổ chức lễ bốc thăm và công bố lịch thi đấu.