HộiCĐVRealMadridtạiThanhHoátưngbừngkỷniệmsinhnhậttròn2tuổi

Ngày 30/4/2017, Hội CĐV Real Madrid tại Thanh Hoá – Real Madrid Fan Club in Thanh Hoa (RFCTH) đã tưng bừng kỷ niệm sinh nhật tròn 2 tuổi.