Wu lei: Ban đầu tôi muốn trở về Trung Quốc để nghỉ ngơi, nhưng nếu tôi muốn cô lập, tôi sẽ ném m sepakbolaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccacc

Wu Lei: Ban đầu, tôi muốn trở về Trung Quốc để nghỉ ngơi, nhưng nếu tôi muốn bị cô lập, tôi không phải là người ném [và cảm nhận nó trong một cảm giác hoàn chỉnh. Sau toàn bộ mùa giải La Liga, hãy để chúng tôi ổn định