BánkếtSiêuphủiBắcNinh:PhúcAnhgặpkhó,KinhBắcrộngđườngvàochungkết

Với lực lượng sứt mẻ, Phúc Anh sẽ phải đối đầu với đối thủ khó chơi Sông Cầu ở bán kết. Trong khi đó, Kinh Bắc dễ thở hơn bởi chỉ gặp đối thủ vừa miếng, Tiền An FC.