World Cup 2026: Tuyển Việt Nam có đà, phải đầu tư hàng chục triệu USD

World Cup 2026: Tuyển Việt Nam có đà, phải đầu tư hàng chục triệu USD

Do FIFA nâng số đội từ 32 lên 48 ở kỳ World Cup 2026, nên châu Á được thêm 4 suất, từ 4,5 lên 8,5. Đ